โรงเรียนประชารัฐ

บริเวณเวลานี้ คำที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด ก็คือคำว่าประชารัฐ ซึ่งตามความเข้าใจส่วนตัว นั้นผมเข้าใจว่า คือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการ หรือ กิจกรรม จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกใจประชาชน และรัฐบาลคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ คือพอใจทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ประชา(ประชาชน) หรือ รัฐ(รัฐบาล)

ซึ่งในบริบทของภาคการศึกษานั้น ก็ได้รับมอบหมายโครงการ ให้ดำเนินการนำร่อง โรงเรียนประชารัฐ หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการนั้นก็คือ โรงเรียนสานพลังประชารัฐ

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาใน 3 ด้านด้วยกันอันได้แก่ 1.ให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 2.พัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3.การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน ทุกกลุ่มสาระ

โดยการดำเนินการนั้นก็ยังไม่ชัดเจน แต่มีกำหนดการว่าให้เริ่มดำเนินการในโรงเรียนนำร่องในเทอมต้นของปีการศึกษา 2559

โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี หากผลลัพธ์ที่จะเกิดกับเด็กนักเรียนนั้น ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งหมด

แต่ที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของความต่อเนื่องเพราะ ในฐานะของผู้ปฏิบัตินั้น โครงการลักษณะนี้ นั้นมีมาเรื่อยๆ และมีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาให้เด็กนักเรียน เก่งขึ้น  ดีขึ้นแทบทั้งนั้น  แต่เมื่อปฏิบัติไปได้สักพัก ก็จะซ่า และเลิกโครงการไป  อย่างเช่น โรงเรียนดีประจำตำบล  โรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน BBl และอื่นๆ ทำให้ขาดความต่อเนื่อง  และศูนย์เปล่าในการปฏิบัติ

และอีกเรื่องที่เป็นห่วงนั้นก็คือ ความแตกต่างกันของบริบทของโรงเรียนในประเทศไทย  โรงเรียนที่อยู่ในเมืองกับโรงเรียนที่อยู่ในต่างจังหวัดห่างไกล แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งความพร้อมในเรื่องของสิ่งที่เป็นวัตถุ  เช่นอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ต่าง หากอยู่ในโรงเรียนที่ห่างไกลก็แทบจะไม่มีโรงเรียนใดพร้อมเลย นอกจากนั้นคือเรื่องของความตระหนักในเรื่องของการศึกษา ของทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง เด็กบางคนมาโรงเรียนไม่ได้ต้องการมาเรียนรู้ แค่มาเพื่อต้องการได้ใบวุฒิการศึกษาเพื่อเอาไปทำงานโรงงานแค่นั้นเอง

แต่อย่า บอกว่าเป็นหน้าที่ครูนะ ที่ต้องปรับทัศนะคติเด็ก เพราะครูทุกคนสั่งสอนจน ปากแทบฉีกแล้ว

แล้วก็อย่าบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยสิ เปล่า ผมคิดว่า โรงเรียนประชารัฐเป็นสิ่งที่ดี แต่ฝากสองอย่าง ให้นำไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ นั้นก็คือเรื่องของความต่อเนื่องของโครงการ แล้วก็เรื่องของความแตกต่าง ของเด็กแต่ละพื้นที่  ขอบคุณครับ

Comments

comments