เกษียณอายุราชการ 65 ปี

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าว ตามสื่อต่างๆมากมายว่า กพ(ข้าราชการพลเรือน) จะมีการเสนอ ค.ร.ม. ให้เพิ่มเวลาอายุราชการ จากปัจจุบัน ข้าราชการเกษียรตอนอายุ 60 ปี ปรับเพิ่มเป็น 65 ปี

โดยมีการอ้างอิงงานวิจัย ว่าการเพิ่มอายุราชการนั้นจะทำให้ รัฐใช้จ่ายเงินเพื่อดูแล เหล่าข้าราชการทั้งหลายน้อยลง

ในฐานะที่ผมเป็นข้าราชการตัวน้อยๆคนหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกลับเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าตัวเองจะได้ประโยชน์ก็ตามที่

1.เพราะจริงแล้วนั้นข้าราชการที่อายุเยอะๆเงินเดือนจะสูงมากซึ่งสามารถเอามาจ้างเด็กที่จบมาใหม่สี่ถึงห้าคนเลยที่เดียว

2.อีกอย่างยกตัวอย่างงานในโรงเรียน ครูที่อายุเยอะๆก็ใช้ว่าจะทำงานได้ดีกว่าเด็กที่บรรจุใหม่ เพราะครูที่อายุเยอะจะไม่คอยทำอะไรนอกจากการสอนที่ทำมาแล้วตลอดชีวิต เพราะอ้างว่าทำไม่เป็นอย่างเช่นการพิมพ์งานเอกสารต่าง ก็จะใช้เด็กที่บรรจุใหม่ทำ  อะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ยอมทำ

3.หากเพิ่มเวลาราชการไปอีก 5 ปี ปัญหาที่จะตามมาอย่างแน่นอนนั้นก็คือปัญหาการไม่มีงานทำของเด็กที่จบมาใหม่ โดยเฉพาะอาชีพครู ที่คนที่จบออกมารอ พร้อมที่จะทำงาน แต่ไม่มีงานให้พวกเขาทำก็มากมาย

และกระแสล่าสุดคือท่าน นายกไม่เอาด้วย ถึงอย่างนั้นก็แล้วแต่ในอนาคตอาจจะมีการเสนอเรื่องนี้อีกก็เป็นได้

สิ่งที่ผมอยากเสนอนั้นก็คือ ให้จ้างเป็นกรณีๆไปอย่างเช่นงานบางตำแหน่งต้องการคนที่มีความชำนาญมากก็อาจจะจ้างต่อโอยอาจจะเป็นในลักษณะของลูกจ้าง อย่างนี้เป็นต้นแต่การที่จะขยายเวลาราชการออกไปนั้นผมว่าตรรกมันแปลกๆ

Read More