ประโยชน์ของการคิดบวก

ในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวให้คิดกันอยู่อย่างมากมาย หากมีเครื่องตรวจจับความคิดแล้วละก็คงจะบอกว่าเรานั้นคิดหลายเรื่องแค่ไหน โดยเราก็จะคิดวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้น ซึ่งการที่เราคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันนั้นก็เหมือนกับรถที่มีเครื่องยนต์ 100 แรงม้า แต่ว่าหามีเรื่องให้เราคิดในขณะนั้นพร้อมๆกัน 10 เรื่องแต่ละเรื่องก็จะได้พลังในการคิดเรื่องละ 10 แรงม้าเท่านั้น ทำให้งานที่ได้หรือว่าการตัดสินใจที่ออกมานั้นมันไม่เต็มตามศักยภาพที่ควรจะเป็น คิดในมุมกลับกันหากว่าเราเป็นคนที่ฝึกฝนจิตใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะบังคับสมองให้หยุดคิดในบางเรื่องได้ และให้คิดแค่เพียงเรื่องๆเดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้นเอง ดังนั้นเรื่องที่เรากำลังคิดอยู่นั้นก็จะได้พลังสมองของเรานั้นไปเต็มๆเลย 100 แรงม้า ส่งผลให้ผลงานที่เกิดจากการคิดของเรานั้นออกมาดี หรือว่าผลจากการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่เราคิดนั้นออกมาได้ผลดีนั้นเอง  giving forward

นี้คือเรื่องของประสิทธิ์ภาพในการคิด หากเราฝึกฝนบ่อยๆก็จะเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงานของเราได้ทุกเรื่อง เพราะเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าในตอนที่เราคิด 10 เรื่องพร้อมกันนั้นส่วนมากจะไม่ได้คิดเพื่อการตัดสินใจหรือว่าการคิดเพื่อหาวิธีในการลงมือทำ แต่ว่าเราคิดถึงมันด้วยความกังวลใจเท่านั้นเอง ยิ่งคิดก็ยิงทุกข์หนักลงไปอีก เมื่อเรารู้วิธีการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการคิดของเราแล้วละก็ที่นี้มาดูกันว่าเรื่องที่เราคิดนั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่จะสามารถส่งผลให้เรานั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้หรือไม่  การคิดหากว่าเราแบ่งเป็นด้านแบบง่ายก็จะสามารถแบ่งได้เป็นสองด้านใหญ่ๆด้วยกันนั้นก็คือการคิดในด้านบวกและการคิดในด้านลบ การคิดในด้านบวกนั้นก็ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเห็นคนที่เขาประสบกับความสำเร็จในชีวิตแล้วละก็ บางคนอาจจะนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองว่าทำไมเราไม่โชคดีเหมือนกับคนอื่นๆบ้าง หากว่าเราแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการคิดในด้านลบ และก่อให้เกิดความทุกข์กับตัวของเรา เสียทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกาย แต่ในเรื่องเดียวกันนั้นหากเราคิดในด้านบวก เราก็จะคิดต่อไปว่าการที่เขานั้นรวยจนประสบกับความสำเร็จในชีวิตได้นั้นเขามีวิถีทางอย่างไรหรือว่าเขานั้นลงมือทำอะไรบ้างจึงทำให้เขานั้นประสบกับความสำเร็จในชีวิตได้ เมื่อเราคิดแบบนี้แล้วเราก็จะรู้วิธีการที่เราจะต้องลงมือทำหรือว่าหากเรายังขาดความรู้ในเรื่องๆนั้นๆแล้วละก็เราก็จะพยายามหาความรู้เพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดนั้นเอง  giving forward

 

#S7Content

Read More